Analiza zagrożeń CFD

Modelowanie CFD (CFD – Computational Fluid Dynamics) to analiza komputerowa, której celem jest określenie, w jaki sposób dym jest wytwarzany i rozprzestrzeniany w określonym budynku w przypadku pożaru. Opisana metoda obliczeń pozwala zaprojektować wydajną instalację oddymiania.

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do symulacji CFD

symulacja cfdWydajna oraz skuteczna symulacja cfd jest wykonywana za pomocą dedykowanego oprogramowania FDS (Fire Dynamics Simulator). Oprogramowanie wykorzystuje model CFD, system równań różniczkowych opisujących ruch płynu i badany czas. Obliczenia umożliwiają znalezienie i wyeliminowanie słabych punktów wentylacji, jednak należy zachować ostrożność przy wprowadzaniu danych początkowych. Informacje, które wprowadzasz do programu, mają duży wpływ na wyniki Twojej analizy. Symulacja CFD to wygodna, szybka i bezpieczna alternatywa dla rzeczywistych testów. Jak dodaje ekspert firmy przeciwpożarowej, głównym celem tej analizy jest zapewnienie warunków wewnątrz budynku do skutecznej ewakuacji i działań ratowniczo-gaśniczych. Dotyczy to zarówno sprawnego systemu oddymiania, jak i doboru materiałów o wystarczającej odporności ogniowej (w obliczeniach podana jest również średnia temperatura spalin w instalacji). Procedura zwykle składa się z czterech kroków. Pierwszym etapem jest przygotowanie do analizy (obróbka wstępna), podczas której określane są cel, zakres lub metoda takich testów oraz materiały, które mają być użyte do produkcji sprzętu. Następnie rozpoczynają się obliczenia i wykonuje się je gruntownie oraz wyczerpująco (z kontrolą uzyskanych wyników). Ostatnim krokiem w każdej symulacji CFD jest ocena jej wyników (przetwarzanie wstępne). Jeśli nie jest pozytywna, pierwotne założenia są korygowane i przeprowadzana jest nowa analiza.

Tym samym modelowanie CFD ma istotny wpływ na efektywność działań ewakuacyjnych, ratowniczych i przeciwpożarowych. Taka analiza pozwala na uzyskanie niezbędnych parametrów, gdyż właściwa skuteczność systemu oddymiania jest również określona przepisami prawa. Jednak badania powinny być prowadzone pod okiem specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach.