Charakterystyka energetyczna budynku

Ze względu na rosnące zużycie mediów konieczne jest podejmowanie działań mających na celu optymalizację tego zjawiska. Dotyczy to zarówno obiektów prywatnych jak i również zakładów przemysłowych. W przypadku tych drugich podejmowane są specjalne działania mające na celu określenie stanu wyjściowego oraz możliwych działań, które mają na celu poprawę sytuacji. Dotyczy to w szczególności poboru energii elektrycznej czy ciepła.

Gdzie zlecić przygotowanie fachowego audytu?

fachowe świadectwo charakterystyki energetycznejWłaśnie dlatego często prowadzone są audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne, których wynikiem jest opracowanie raportu zawierającego szczegółowy opis sytuacji oraz propozycje działań do wdrożenia. Dzięki temu osoba zlecająca otrzymuje bezpośrednią informację na temat stanu rzeczywistego oraz działań wraz z ich potencjalnym efektem. Oprócz zakładów przemysłowych ważne jest również budownictwo mieszkalne. Każdy nowo powstający budynek powinien posiadać fachowe świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa zapotrzebowanie roczne obiektu na energię. Dotyczy to wszystkich jej postaci od pierwotnej po końcową z uwzględnieniem ewentualnej produkcji z odnawialnych źródeł energii. Otrzymany wynik nanoszony jest na postać graficzną co ułatwia interpretację wyników. Tego typu dokument może być wystawiony jedynie przez fachowe firmy czy podmioty, które posiadają niezbędną widzę, kompetencje, umiejętności oraz co najważniejsze uprawnienia. Tylko w ten sposób raport może być wiarygodny i brany pod uwagę podczas dalszych działań. Niemniej na rynku nie brakuje przedsiębiorstw zajmujących się tematyką efektywności energetycznej. Dzięki temu osoba potrzebująca takiego raportu czy świadectwa ma bardzo szeroki wybór jeśli chodzi o potencjalnych wykonawców.

Jest to ważne ponieważ często kwestią decydującą o wyborze określonego wykonawcy jest termin zrealizowania usługi. Często dokument taki jest wymagany przez inwestora, który z racji zastosowania przykładowo systemów odnawialnych źródeł energii może liczyć na jakieś dofinansowanie czy dotację. Jak widać efektywność energetyczna jest ważnym pojęciem zarówno w przypadku obiektów przemysłowych jak i również prywatnych. Obecnie powinny być podejmowane działania mające na celu obniżenie zużycia energii w różnych postaciach od ciepła po pobór prądu.