Co to jest niwelacja?

Niwelacja terenu, to pojęcie o dwóch znaczeniach. Pierwsze z nich, to termin geodezyjny, oznaczający wyznaczanie różnic w wysokości, pomiędzy poszczególnymi punktami orientacyjnymi na danym obszarze. Drugie z nich, to poziomowanie działki, czyli wyrównanie terenu.

Program, który usprawni pracę

niwelacja terenu oprogramowanieNiemal każda budowa, wymaga przeprowadzenia obu tych procesów, w ramach prac przygotowawczych, ponieważ, aby wyrównać działkę, najpierw należy zmierzyć różnicę wysokości różnych punktów, występujących na jej terenie. Mierzeniem wysokości terenu, zajmuje się geodeta, który ma za zadanie wyznaczyć wysokość poziomu morza i na tej podstawie dokonuje pomiarów. Następnym krokiem jest niwelacja terenu oprogramowanie komputerowe bardzo ułatwia to zadanie. Geodeta wprowadza rzędne do wirtualnego dziennika, który sam oblicza niwelację. Im więcej rzędnych zostanie wprowadzonych, tym obliczona niwelacja będzie bardziej dokładna. Osoby, które znają się na geodezji, dobrze wiedzą, że błąd rzędu pół metra, w niektórych projektach może skutkować prawdziwą katastrofą. Dlatego od skrupulatności geodety zależy, ilu pomiarów dokona, ile wprowadzi rzędnych i, ostatecznie, jak duży margines błędu otrzyma. Myślę, że warto zaznaczyć, że niwelacja terenu nie zawsze oznacza usuwanie wzniesień i górek. Czasem trzeba zasypać głębsze doły, lub wręcz zrobić duży nasyp, aby wyrównać działkę z powierzchnią jezdni. Jedną z najważniejszych zasad niwelacji jest, żeby budynek zawsze znajdował się nieco wyżej, a spadek był skierowany w stronę granicy posesji.

Zatem powodzenie obu procesów niwelacji, czyli dokonania pomiarów i wyrównania terenu, zależy w dużej mierze od geodety, na którego barkach spoczywa właściwe wyznaczenie poziomu morza, oraz wykonanie stosownych obliczeń. Program komputerowy zmniejsza ryzyko błędu.