Jak przeprowadzić sumienną ekspertyzę?

Wiele obiektów ze względu na swoje przeznaczenie wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań zwiększających szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne jeśli chodzi o ochronę zdrowia i życia osób przebywających na ich terenie. Co więcej niektóre zagrożenia mogą również powodować duże straty materialne. Przykładem może być chociażby wystąpienie otwartego ognia w przestrzeni zamkniętej.

Kto może wykonać ekspertyzę zabezpieczeń przeciwpożarowych?

dokładna ekspertyza ppożŻeby temu przeciwdziałać oraz ograniczać skutki takiego zjawiska regularnie aktualizowane są różne zapisy prawne, które określają wymagania dla poszczególnych miejsc. Niektóre zmiany wymuszają na inwestorach czy zarządcach dostosowanie budynku do wymogów. W związku z tym bardzo często odpowiednim specjalistom zlecana jest dokładna ekspertyza ppoż, której celem jest zdiagnozowanie i opisanie stanu rzeczywistego oraz porównanie go z zapisami prawnymi. Dzięki temu możliwe jest określenie czy dany budynek lub obiekt spełnia wszelkie wymogi. Takie czynności mogą być przeprowadzone jedynie przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie, kompetencje oraz uprawnienia. Warto wspomnieć, że w ekspertyzie zawierane są wszelkie aspekty związane z ochroną przeciwpożarową zarówno jeśli chodzi o zabezpieczenia bierne jak i aktywne. Brana pod uwagę jest między innymi długość dróg ewakuacyjnych, oznakowanie sprzętu, materiał wykonania dróg czy odgrodzenie stref pożarowych przy pomocy odpowiednich drzwi. Dodatkowo pod uwagę brana jest obecność oraz działanie systemu sygnalizacji pożaru czy lokalizacja hydrantów. W przypadku tego pierwszego często podczas ekspertyzy sygnalizowana jest konieczność jego modernizacji. Przeważnie obejmuje ona wymianę urządzeń alarmowych.

Obecnie na rynku dostępne są bowiem sygnalizatory ze słownym komunikatem, które są skuteczniejsze w obiektach, gdzie mogą przebywać osoby nieprzeszkolone z zakresu ewakuacji. Przykładem takich obiektów są wszelkiego rodzaju hotele czy hostele. Warto dodać, ze komunikat może być przygotowany w różnych językach co znacznie zwiększa jego zrozumiałość. Jak widać obecnie jednym z ważniejszych czynników jest odpowiednie dostosowanie obiektu do zmieniających się przepisów i wymogów prawnych. Sprawdzenie stanu jest również wymagane w momencie zmiany przeznaczenia budynku oraz jego docelowego zastosowania.