Jak zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed pożarem?

Budynki, które posiadają konstrukcje stalowe muszą zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób przed pożarem. W tym celu stosuje się natryski ogniochronne, które sprawiają, że ogień nie rozprzestrzenia się tak szybko i możliwa jest ewakuacja. Poza bierną ochroną przeciwpożarową w postaci natrysków stosuje się również wiele rodzajów czynnej ochrony przeciwpożarowej w postaci alarmów, natrysków czy kurtyn wodnych.

Jaką rolę pełnią natryski przeciwpożarowe?

mocne zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowejKażdą konstrukcje budynku należy zabezpieczyć przed pożarem. Mocne zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej sprawiają, że konstrukcja nie ulegnie tak szybko zapaleniu, a później nie dojdzie do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki takiemu zabezpieczeniu możliwa jest skuteczna ewakuacja ludzi, którzy znajdują się wewnątrz budynku. Ochrona konstrukcji stalowej przed utratą właściwości nośnych dzielona jest na czynną i bierną. Do elementów ochrony czynnej zaliczane są np. czujniki i alarmy, które wykrywają ciepło i dym. Dzięki systemom alarmowym możliwe jest ostrzeżenie osób, które przebywają w budynku, że należy dokonać ewakuacji. Alarmowane są również służby pożarnicze. Ochroną czynną są również instalacje natryskowe, które uruchamiają się, kiedy wystąpi pożar. W budynkach stosuje się również drzwi przeciwpożarowe czy systemy oddymiające. Do biernych metod ochrony przeciwpożarowej zaliczane są specjalne farby, które pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieją i tworzą warstwę ochronną. Stosowane są również często ochronne płyty zabezpieczające. Inną metodą są specjalne powłoki natryskowe, które sprawiają, że konstrukcja staje się czasowo ognioodporna. Pożar w szybkim czasie naraża konstrukcję budynku na obniżenie swej nośności, zatem należy ją należycie zabezpieczyć. Wysoka temperatura ma ogromnie niekorzystny wpływ na konstrukcje stalowe. W celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji stosuje się zabezpieczenia w postaci natrysków.

Dla konstrukcji stalowych zalecane jest zastosowanie natrysków przeciwpożarowych, które sprawiają, że konstrukcja staje się przez pewien czas ognioodporna i dzięki temu można przeprowadzić sprawną ewakuację osób, znajdujących się w budynku. Grubość i rodzaj natrysków dobiera się do rodzaju konstrukcji i poziomu jej skomplikowania. Kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji nośnych.