Kardiomonitor – stały nadzór nad stanem pacjenta

 

Zadanie kardiomonitora w medycynie jest stałe kontrolowanie funkcji życiowych pacjenta. Jego właściwości wykorzystywane są w szpitalach, gabinetach zabiegowych, domach opieki, przychodniach,  a także w zakładach opiekuńczych. Urządzenie pozwala również na monitorowanie stanu pacjenta w warunkach domowych. Przyjmują one również postać funkcjonalnych, poręcznych urządzeń stosowanych w ratownictwie medycznym, a także medycynie sportowej.

Jaka jest funkcja kardiomonitora medycznego?

funkcjonalny kardiomonitorKardiomonitor ma za zadanie kontrolowane wielu funkcji życiowych, jednak najważniejszymi parametrami, które mierzy to pomiar pulsu, tętna, ciśnienia krwi, a także wysycenia krwi tlenkiem i dwutlenkiem węgla. Urządzenie stosowane jest również do monitorowania i diagnostyki pracy serca. Krzywa EKG powstaje wówczas dzięki temu, że funkcjonalny kardiomonitor oznacza różnicę potencjałów pomiędzy elektrodami, które są przyczepione do klatki piersiowej pacjenta. Ponadto zadaniem kardiomonitora jest również mierzenie częstości oddechów, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi oraz temperatury ciała. Spotkać możemy się także z urządzeniami z pulsoksymetrem bądź kapnografem. Pierwszy z nich umożliwia wykonanie dodatkowych pomiarów związanych z natlenieniem krwi, z kolei drugi umożliwia ocenę wysycenia krwi dwutlenkiem węgla. Wiele dostępnych na rynku urządzeń posiada inne, równie istotne funkcje, dzięki czemu zakres funkcjonalności jest w znaczącym stopniu powiększany. Przekłada się to na większe możliwości związane z diagnozowaniem oraz leczeniem pacjentów. Wybór jednak powinien być w pełni dostosowany do warunków danej placówki medycznej. Zdecydowanie najlepszą opcją będzie kardiomonitor, który jest w stanie funkcjonować w różnych środowiskach oraz oddziałach. Doskonałym wyborem będzie urządzenie oferujące możliwość pracy bezprzewodowej, co sprawia, że będzie mogło zostać wykorzystane w całej placówce, nie koniecznie jedynie w jednym pomieszczeniu.

Kardiomonitory pozwalają na nieustanny nadzór stanu pacjenta z uwzględnieniem wszystkich funkcji życiowych. Sprawia to, że urządzenie jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego szpitala. W przypadku zagrożenia życia pacjenta, kardiomonitor poinformuje o tym pracowników wydając charakterystyczny sygnał ostrzegawczy. Sprawi to, że personel medyczny będzie mógł w błyskawicznym tempie zareagować.