Nowoczesne instalacje grzewcze

 

Brak systemów ogrzewania był widoczny zwłaszcza w starych budynkach, dotychczasowo ogrzewanych piecami w poszczególnych mieszkaniach czy pomieszczeniach. Najczęściej były to kamienice w centrach miast czy też stare bloki na osiedlach istniejących od dziesięcioleci, i obecnie były one w pierwszej kolejności unowocześniane. Niektóre budynki nie posiadały jednak zbyt dobrego stanu technicznego, i bardziej skomplikowane instalacje zwyczajnie nie mogły być w nich zamontowane.

Nowoczesny system centralnego ogrzewania

instalacje centralnego ogrzewania śląskBudynki w centrach miast najczęściej nie mogły być podłączone do miejskiego ciągu grzewczego, głównie z powodu ogromnej ilości prac, jakie musiałyby zostać wykonane w tym celu, obejmujących nie tylko sam budynek, ale również teren wokół niego. Montaż ogrzewania w budowlach starych, natomiast, wymagał często dość ekstensywnych prac instalacyjnych, które mogły znacznie uszkodzić konstrukcję budynku i pogorszyć jego stan. W modernizowanych budynkach stosowano więc coraz częściej nowoczesne, aczkolwiek bardzo proste instalacje centralnego ogrzewania Śląsk. Systemy te posiadały bardzo wysoką wydajność, mimo stosunkowo prostej budowy i niewielkich rozmiarów infrastruktury, nie wymagając przeprowadzania bardzo ekstensywnych prac przy instalacji. Urządzenia grzewcze połączone były z nowoczesnymi piecami elektrycznymi, ogrzewającymi ciąg wodny o wiele wydajniej niż podobne urządzenia starego typu, dzięki czemu nawet duże budynki mogły być wyposażone w system zapewniający bardzo dobre ogrzewanie, a jednocześnie nie generujący nadmiernych kosztów eksploatacji. Coraz częściej, zamiast pieców elektrycznych czy gazowych używane były również kolektory słoneczne, zwłaszcza w dużych blokach, gdzie owe kolektory instalowane były na dachu w pozycji jak największego nasłonecznienia, oszczędzając miejsce dotychczas przeznaczone na urządzenia grzewcze ciągu wodnego.

Były one bardzo nowoczesną metodą ogrzewania dużych budynków, i mimo cen wyższych niż koszty ogrzewania gazowego i elektrycznego, nie generowały one żadnych kosztów eksploatacji. Wiele osiedli coraz częściej zamieniało stare piece na kolektory, gdyż ich montaż nie wiązał się z koniecznością wymiany całego ciągu wodnego, a jedynie zamontowania nowego urządzenia grzewczego.