Odszkodowanie za poważny wypadek samochodowy

 

Standardowy konsument w Polsce nie zastanawia się zbytnio, co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej, którą musi płacić, jeśli chce objąć ochroną swój dom, czy samochód. Zwłaszcza w ubezpieczeniach komunikacyjnych klienci często kierują się przede wszystkim ceną i nie mają skrupułów przed zmianą ubezpieczyciela, jeśli w innym towarzystwie ubezpieczeniowym otrzyma lepszą cenę za swoją polisę.

Rosnące odszkodowania za wypadki samochodowe

poważne wypadki komunikacyjne - odszkodowaniaPodejście klientów sprawia, że ubezpieczyciele prowadząc swoją działalność muszą brać pod uwagę kwestie rentowności swoich produktów, jakości obsługi, ale też są zmuszeni do udziału w tak zwanej wojnie cenowej prowadzącej do konkurencji pomiędzy ubezpieczycielami i zaniżania stawek za ubezpieczenia co jest bardzo niebezpieczne z biznesowego punktu widzenia. Skoro na polskich drogach coraz częściej zdarzają się poważne wypadki komunikacyjne – odszkodowania wypłacane przez zakłady ubezpieczeń automatycznie z roku na rok są coraz wyższe. Problem polega na tym, że to właśnie z zebranych składek za polisy ubezpieczeniowe ubezpieczyciele mają środki na wypłaty odszkodowań, pokrycie kosztów samej likwidacji szkody, kosztów wynagrodzeń i innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Chociaż dla towarzystw ubezpieczeniowych spadające stawki za ubezpieczenia stanowią poważny problem, zupełnie inaczej odbierane jest to przez konsumentów, którzy są największymi wygranymi walki pomiędzy zakładami ubezpieczeń. Ubezpieczeni mogą liczyć nie tylko na coraz niższe składki za ubezpieczenie, ale dzięki ostatnim zmianom w przepisach ubezpieczeniowych i zapadającym wyrokom sądowym mogą też liczyć na otrzymywanie wyższych odszkodowań, przede wszystkim w przypadku szkód osobowych likwidowanych z tytułu polis odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Konkurencja o klienta pomiędzy zakładami ubezpieczeń jest bardzo korzystnym zjawiskiem dla konsumentów. Z punktu widzenia ubezpieczycieli sytuacja wygląda gorzej, ponieważ przepisy prawne są w naszym kraju bardzo proklienckie, co wiąże się ze wzrostem kwot wypłacanych osobom poszkodowanym szczególnie w przypadku poważnych wypadków na naszych drogach, który na naszych droga każdego roku jest niestety nadal zbyt dużo.

Więcej mogą Państwo przeczytać na: https://www.eloodszkodowania.pl/