Prace Stanisława Wyspiańskiego w albumie do szkoły

Stanisław Wyspiański to jeden z czołowych polskich twórców. Jest nie tylko słynnym dramatopisarzem, lecz także artystą plastykiem, którego dzieła od lat w tradycji szkolnej poznaje się i szczegółowo omawia. O zainteresowaniu szkół Wyspiańskim decyduje nowatorstwo artystyczne młodopolskiego twórcy, bogactwo motywów nawiązujących do polskiej historii zawartych w jego dziełach, a oprócz tego – niezwykła reprezentatywność artysty dla czasu, w którym żył, czyli przełomu XIX i XX wieku.

Szkolne lekcje o Wyspiańskim z albumem

stanisław wyspiański - album do szkołyJak wiadomo – żadna lekcja o dramatach Stanisława Wyspiańskiego nie może obyć się bez równoległej analizy twórczości plastycznej czwartego wieszcza. Zarówno dzieła dramatyczne, jak i kolorystyczne autora „Wesela” – są nowatorskie, znacznie odbiegają od akademizmu i wprowadzają do polskiej sztuki nieodwracalne zmiany, które będą stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń twórców. A choć lekcje z książką można uzupełnić jedynie kilkoma zdjęciami dzieł – bardziej efektywny w pracy dydaktycznej może być dobrze skomponowany i wydany album. Stanisław Wyspiański – album do szkoły, który zainteresuje młodzieżowych odbiorców, może przekazywać informacje w sposób bardziej przystępny i rozszerzony niż tradycyjny wykład oparty o podręcznik. Obserwując kompleksowe zestawienie dzieł w albumie, uczniowie mają możliwość obserwowania ewolucji twórczości słynnego polskiego artysty oraz kształtowania się jego światopoglądu. W szerokiej gamie utworów uczniowie mogą znaleźć takie, które indywidualnie ich zainteresują i zachęcą do głębszego poznawania. Album z dziełami pozwoli na przedstawienie młodzieży mniej znanych, choć nie mniej ciekawych zainteresowań autora „Wesela”, takich jak choćby meblarstwo, sztuka dekoracyjna i użytkowa.

Najlepsze wsparcie w pracy dydaktycznej przy analizie wizualnych dzieł kultury dają woluminy z fotografiami. Zebrane zdjęcia pozwalają na szerszy ogląd twórczości artysty, a przez to lepsze zrozumienie i poznanie stylu oraz wybieranej tematyki dzieł. Album z reprodukcjami umożliwia odbiorcom dostęp nawet do obrazów znajdujących się bardzo daleko, a zamieszczone w nim adnotacje od historyków sztuki znakomicie ułatwiają pracę zarówno na lekcji, jak i poza nią, pomagają poszukiwać wiedzy samodzielnie.