Skuteczność systemu BDO

Wraz z utworzeniem systemu teleinformatycznego Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO, pojawiły się różne trudności dotyczące przedsiębiorców, urzędników oraz inne podmioty. Spowodowało to zarówno zmianę przepisów, jak i wydłużenie terminu sporządzania ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej. Co jeszcze warto wiedzieć na temat wprowadzonego systemu BDO?

Nowoczesny system BDO do odpadów

system bdo - odpadyDo końca 2020 roku możliwe było prowadzenie ewidencji odpadów w dotychczasowy sposób, czyli w wersji papierowej. Rozwiązanie to miało za zadanie ułatwienie dostosowanie się do nowych elektronicznych procedur podmiotom, które nie zdążyły z rejestracją w Bazie Danych Odpadowych oraz przed rozpoczęciem prowadzenie ewidencji odpadów poprzez BDO. Jeśli zainteresował nowoczesny system bdo – odpady są znacznie lepiej kontrolowane. Oprócz wprowadzania informacji o przekazywaniu odpadów, konieczne jest także terminowe składanie sprawozdań dotyczących produktów, opakowań oraz gospodarowania odpadami z nich powstającymi. Tyczy się to również informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami, o odpadach komunalnych czy związanych z akumulatorami czy bateriami. Dla wielu przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, wytwarzających odpady albo gospodarujących nimi, niezwykle ważne jest ustalenie kwestii rejestracji do BDO. Rejestr ten stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Lista przedsiębiorców, których dotyczy obowiązek wpisu, jest podana bardzo szczegółowo. Są to firmy wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję odpadów, a także firmy wprowadzające produkty w opakowaniach, oleje smarowe, opony, pojazdy czy sprzęt elektroniczny. Obejmuje dodatkowo firmy produkujące opakowania, importujące je oraz kupowane w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Rejestry BDO są prowadzone przez marszałków poszczególnych województw. W zależności od typu działalności wpisują przedsiębiorców zarówno na ich wniosek, jak i z urzędu. Obowiązek złożenia wniosku o wpis mają firmy, które zostały literalnie wymienione w ustawie o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, o obowiązku złożenia wniosku może zdecydować obszar prowadzenia działalności, jak i jej zakres. Szczegółowo jest wymieniona także lista podmiotów nie podlegających wpisowi do BDO.