Skutki zakłóceń w instalacji elektrycznej

 

Zapewne każdy z nas spotkał się ze zjawiskiem, że pomimo używania coraz większej ilości urządzeń określanych przez producentów jako energooszczędne, zużycie energii znacznie wzrasta. Wynika to z faktu, że urządzenia energooszczędne dają pewien skutek uboczny, wpływających niekorzystnie na kwestie zużycia energii. Może to także prowadzić do szybszego zużywania się instalacji.

Jak zapobiegać harmonicznym w instalacji?

harmoniczne w sieciZapotrzebowanie na energii elektryczną ciągle wzrasta, w związku z tym wybierając odpowiedni sprzęt bardzo często zwracamy uwagę na to czy jest on energooszczędny. Mimo tego, że od takiego sprzętu oczekujemy zmniejszenia opłat za energię, często te opłaty wprost zwiększają się. Jest to spowodowane pewnym zjawiskiem, zwanym jako harmoniczne w sieci. Są to tak naprawdę pewne zakłócenia powstające w instalacji podczas korzystania z wielu różnych sprzętów energooszczędnych. Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na energię, wzrost opłat za zużycie energii oraz przede wszystkim, znacznie szybsze zużywanie się komponentów instalacji elektrycznej. Na szczęście, stosując odpowiednie filtry, można skutecznie zapobiegać bardzo negatywnym skutkom opisywanego zjawiska. Co więcej, z takiego rozwiązania można korzystać zarówno w domach, jak również w zakładach przemysłowych, gdyż również coraz więcej stosowanych w takich zakładach  maszyn jest wyposażona w mechanizmy mające zapobiegać zużyciu energii. Zapobieganie harmonicznym w sieci ma te zaletę, że daje możliwość wykorzystywania w pełni potencjału urządzeń energooszczędnych.

Od urządzeń energooszczędnych oczekujemy zmniejszenia opłat za zużycie energii. Mimo to, korzystanie z wielu takich urządzeń może powodować zwiększenie zużycia energii. Dzieje się to na skutek generowania różnych zakłóceń przez takie urządzenia, które mogą wpłynąć na kwestie zużywanej przez nie energii.