Szkoła kanalizacji i przepompowania

Przepompownie to obiekty zawierające pompy i urządzenia do przepompowywania płynów z jednego miejsca do drugiego. Kontenerowa stacja pomp jest praktycznym rozwiązaniem spełniającym wymagania w zakresie montażu na miejscu w celu spełnienia niezbędnych wymagań. Koncepcja polega na całkowitym zmontowaniu wszystkich pomp, rurociągów, zaworów i sterowników elektrycznych w kontenerze. Ta alternatywa obejmuje obudowy cywilne i budowlane niezbędne do przechowywania pomp i elektryki. Ponadto budowa skutkuje koncepcją, która skraca czas budowy, montażu, testowania i uruchomienia na miejscu, ponieważ cała ta czynność jest wykonywana w kontrolowanych warunkach. Jest gwarantem, że stacja dotrze na miejsce w pełni przetestowana i oddana do użytku, z pominięciem wszelkich niepotrzebnych opóźnień spowodowanych brakami lub pominięciami sprzętu.

Jak działa przepompownia kontenerowa?

pompownie konteneroweOgólnie rzecz ujmując stacje pomp służą do transportu płynów z jednego punktu do drugiego. Odgrywają integralną rolę w kilku systemach infrastrukturalnych, w tym w kanałach ściekowych. Wiele systemów kanalizacyjnych opiera się na przepompowniach lub stacjach wyciągowych, które przepychają ścieki. Szczególnie w przypadkach, gdy grawitacja nie może przenieść przepływu z nisko położonego obszaru na wyższy poziom. Przepompownia składa się z dużego zbiornika zwanego studnią mokrą, który pełni funkcję odbiornika ścieków z budynku lub zespołu budynków. Ścieki z poszczególnych domów spływają do studni mokrej. Ścieki będą następnie leżeć w studni, aż osiągną z góry określony poziom i uruchomi się pompa, która spręży ścieki, tak aby wypłynęły z mokrej studni pod górę do punktu, w którym wejdą do głównego kanału ściekowego lub będą mogły przedostać się do głównego kanału za pomocą grawitacji.Przepompownie stanowią niezawodne rozwiązanie w obszarach, gdzie grawitacja nie może być wykorzystana do transportu ścieków ze względu na topografię terenu lub układ lokalnej infrastruktury. Zapewniają bardziej przystępne cenowo i znacznie mniej uciążliwe rozwiązanie niż wykopy w celu zainstalowania grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych. Podobnie jak reszta systemu kanalizacyjnego, stacje pomp muszą być monitorowane, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i uniknąć zakłóceń. Wiele przepompowni jest wyposażonych w systemy zdalnego monitorowania, dzięki czemu operatorzy mogą zrozumieć ich stan bez konieczności udawania się na miejsce. Oprzyrządowanie elektryczne używane przez pompownie kontenerowe jest zwykle w stanie ostrzec operatorów, jeśli pojawi się problem i zanim szambo wybije.

Liczba przepompowni i pomp w miejskiej sieci kanalizacyjnej jest bardzo zróżnicowana, między innymi w zależności od topografii, wieku i lokalizacji obsługiwanego obszaru. W zależności od wielkości społeczności, które obsługują. Komunalne zakłady oczyszczania ścieków mogą wymagać utrzymania setek stacji wyciągowych w odległych lokalizacjach. Małe stacje, które obsługują mniej obszary mają zazwyczaj dwie pompy. Podczas gdy większe stacje podnoszenia z większymi dopływami wykorzystują znacznie więcej pomp. Systemy kanalizacyjne są niezbędne dla dobrego samopoczucia społeczności. Pomagają transportować ścieki wypełnione bakteriami poza teren do miejsca oczyszczania, dzięki czemu czysta woda może być bezpiecznie odprowadzona z powrotem do środowiska. Ale utrzymanie tej niezbędnej infrastruktury wymaga wiele, a każda jej część wymaga rutynowych inspekcji i konserwacji, aby chronić społeczność, której służy.