Szybka diagnoza dyskalkulii

Problemy z nauką w szkole ma wielu uczniów, bo trzeba przyznać, że materiał nie zawsze jest prosty. Jednak szczególnie trzeba się przyjrzeć problemom w nauce, które pojawiają się na wczesnym etapie i dotyczą podstawowych umiejętności, które zdobywa się w szkole. Bardzo ważna jest wnikliwa obserwacja postępów dziecka w nauce przez rodziców i szkolnych pedagogów.

Kiedy wykonać diagnozę dyskalkulii?

dyskalkulia diagnozaW dzieciństwie każdy z nas jest uważnie obserwowany przez opiekunów i wychowawców, dlatego też w tym okresie najłatwiej jest wyłapać wszelkie problemy rozwojowe. Niektóre zaburzenia u dzieci wynikają z niedbałości rodziców w wychowywaniu swoich pociech, sytuacji panującej w domu czy z uwarunkowań genetycznych. Dwie pierwsze przyczyny można wyeliminować, natomiast genów nie zmienimy, choć istnieją metody na skutecznie niwelowanie negatywnych skutków tejże sytuacji. Jednym z najbardziej znanych zaburzeń matematycznych jest dyskalkulia diagnoza jej jest przeprowadzana w przychodniach psychologiczno – pedagogicznych. Do głównych objawów dyskalkulii w wieku dziecięcym, należy brak umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych takich jak dodawanie, odejmowanie czy mnożenie, kłopoty z przepisywaniem z tablicy z zapisanych cyfr, liczb i znaków matematycznych, a także trudności z zapisywaniem i odczytywaniem liczb, cyfr, miar i dat. Także w wieku dorosłym pojawiają się symptomy, które można łatwo zdiagnozować jako dyskalkulię. Jest to przede wszystkim niemożność korzystania z kalendarze, komunikacji miejskiej, trudności w odczytywaniu godziny na zegarku albo zaburzenia w orientacji przestrzennej i czasowej. Profesjonalną diagnozę wykonuje lekarz specjalista, który posiada odpowiednie narzędzie w postaci testów.

Dyskalkulię diagnozuje się testami umiejętności szkolnych z zakresu czytania, liczenia i pisania, testami na inteligencję i testami zdolności specyficznych. Po stwierdzonej diagnozie, zostaje wyznaczona terapia, która obejmuje przede wszystkim wykonywanie odpowiednich ćwiczeń. W leczeniu ważna jest systematyka i współpraca rodzica z dzieckiem i terapeutą. Samo wykonywanie ćwiczeń z lekarzem nie wystarczy, aby skutecznie pokonać występujące deficyty. Konieczna jest codzienna praca w domu z rodzicem, aby efekty były zadowalające.