Wykorzystanie ustawień systemowych

Psychologia jest nauką, która ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie człowieka oraz grup społecznych, których jest częścią. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest zwalczanie różnego rodzaju negatywnych zachowań. Przykładowo znajdzie ona bardzo duże zastosowanie wśród osób, które mają problem z odnalezieniem się w dużej grupie ludzi. Umiejętne stosowanie technik i metod psychologicznych potrafi także pomóc w rozwiązaniu różnych pojawiających się problemów wewnątrz danej grupy społecznej.

Jak sprawnie stosować techniki psychologiczne?

sprawne ustawienia systemowe hellingeraNajczęściej występującymi sytuacjami w danych grupach społecznych są zazwyczaj sytuacje konfliktowe. Dochodzi do nich na skutek różnych zdarzeń lub zachowań. Na szczęście dzięki stosowaniu różnych technik psychologicznych możliwe jest ich wyeliminowanie. Odbywa się to oczywiście na zasadzie współpracy grupy lub osób pozostających w konflikcie z psychologiem. Dzięki temu możliwe jest skuteczne wypracowanie odpowiednich rozwiązań. Bardzo często ma to miejsce na specjalnie zwoływanych sesjach. Bardzo popularną techniką psychologiczną są sprawne ustawienia systemowe hellingera. Zaczynają się one od tego, że psycholog rozmawia ze skonfliktowanymi stronami o źródle i przyczynach problemu. Jeżeli jest to trudne do określenia przystępuje on do dalszego etapu swojej pracy. Polega on na tym, że stara się on wcielić w rolę osoby, która jest stroną konfliktu. Następnie na skutek interakcji z drugą stroną konfliktu znajduje on przyczynę konfliktu. Późnej, aby być neutralny względem stron konfliktu to samo robi w odniesieniu do drugiej strony. Dzięki temu stara się wypracować rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe dla każdej ze stron konfliktu. Bardzo często przeprowadzenie takiego wywiadu przez nawet doświadczonego psychologa zajmować może bardzo dużo czasu.

W trakcie stosowania ustawień systemowych mogą występować spotkania z poszczególnymi osobami i rozmowa na temat spostrzeżeń, które poczynił psycholog. Ponadto bardzo często dochodzi do rozmowy o możliwych rozwiązaniach danego konfliktu. W tego typu rozmowach biorą udział obie skonfliktowane strony. W ten sposób łatwiej jest osiągnąć porozumienie, które doprowadzić może do całkowitego zażegnania danej sytuacji konfliktowej. W związku z tym może odnieść to zamierzony skutek.