Zalety wapna tlenkowego nawozowego

Problem kwaśnej gleby jest znany w naszym kraju od pokoleń. Dotyczy to zarówno rolnictwa, sadownictwa jak i wszelkich upraw, nawet przydomowych. Każdy inwestując w rośliny chce, aby przyniosły one wyczekiwany plon i aby rozwijały się zgodnie z tym, co deklaruje producent- jednak wpływ warunków atmosferycznych oraz środowiska odgrywa tutaj ogromną rolę.

Działanie wapnem tlenkowym nawozowym

wapno tlenkowe nawozoweGleby w naszym kraju są wymagające. Problem jest szczególnie z tymi, które są bardzo ciężkie i mają nieprawidłowy odczyn. Przy ciężkich glebach ciężko jest zmienić ten odczyn w krótkim czasie. Dlatego warto stosować wapno tlenkowe nawozowe. Jest ono w głównej mierze odpowiedzialne za zmianę odczynu glebowego na korzystny, wpływający na uzyskanie prawidłowego wzrostu i rozwoju uprawy. Wapno tlenkowe charakteryzuje się tym, że bardzo szybko wchłania się w glebę. Dlatego tak ważny jest termin nawożenia tym rodzajem wapna. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że pogoda musi być słoneczna aby ograniczyć tak wysoką higroskopijność wapna tlenkowego- musi ono wnikać do gleby powoli, aby przynieść jak najwięcej korzyści. Wapno to nie musi być stosowane w tak dużej ilości jak inne rodzaje nawozów czy choćby inne rodzaje nawozów z wapnem w swoim składzie. Nie jest więc ono tak bardzo kosztowne. Można je zakupić w ilości wymierzonej na dane pole dlatego, że dostępne jest do sprzedaży w workach typu big-bag a co ważne, nie musimy kupić całego worka. Jest to też ułatwienie dla osób, które mają problem z odczynem glebowym w przydomowej uprawie. Chodzi tutaj na przykład o miejsca, w których siejemy warzywa- one również nie będą plonowały na glebie o nieprawidłowym odczynie. Zarówno warzywa, owoce czy nawet rośliny ozdobne są podatne na zmianę pH gleby. Wpływa to przede wszystkim na ich podstawowe funkcje życiowe, na wzrost, plonowanie czy nawet wykorzystywanie pokarmu dostępnego w glebie czy w innych nawozach.

Efekty używania wszelkich nawozów, które w swoim składzie mają wapno dają bardzo dobre efekty. Stwierdzone to zostało na przestrzeni lat w wielu naukowych badaniach. Jednak nie potrzeba wielu badań, jeśli widzimy, jakie efekty otrzymujemy i jaki zysk ekonomiczny widzimy po stosowaniu nawozów danego typu. Cena jest adekwatna do otrzymanych zysków.